Oversiktlige priser, ingen forpliktelser.

Velg den modellen som passer best for deg og din måte å arrangere turkonkurranser på.

Plans

Deltakerbetalt

7560,–ekskl. mva

Features

 • Åpen for alle
 • Bidrar til inntekter
 • Pris per deltaker: 26,– ekskl. mva.

Fastpris

9660,–ekskl. mva

Features

 • Åpen for alle
 • Gratis for deltakeren
 • Inntil 300 deltakere
 • Forutsigbar prismodell

Lukket konkurranse

5145,–ekskl. mva

Features

 • For bedrifter og organisasjoner
 • Lukket konkurranse kun for inviterte
 • Pris per deltaker: 119,– ekskl. mva.

Feature comparison

Deltakerbetalt

En åpen konkurranse for alle, med en deltakerpris som bestemmes av arrangøren.

Åpen for alle
Yes
Gratis for deltakeren
No
Varighet
4 måneder
Per ekstra måned (ekskl. mva.)
756,–
Per deltaker (ekskl. mva.)
26,–.
Per ekstra deltaker (ekskl. mva.)
-

Fastpris

Arrangøren betaler en fastpris for å arrangere konkurransen.

Åpen for alle
Yes
Gratis for deltakeren
Yes
Varighet
4 måneder
Per ekstra måned (ekskl. mva.)
966,–
Per deltaker (ekskl. mva.)
-
Per ekstra deltaker (ekskl. mva.)
12,–

Lukket konkurranse

En lukket konkurranse som kun inviterte deltakere kan bli med i.

Åpen for alle
No
Gratis for deltakeren
Yes
Varighet
4 måneder
Per ekstra måned (ekskl. mva.)
514,–
Per deltaker (ekskl. mva.)
119,–
Per ekstra deltaker (ekskl. mva.)
-

Tilpass kostnadenFleksibel prismodell

Vi tilbyr tre forskjellige prismodeller:

 • Åpen konkurranse – deltakerbetalt.
 • Åpen konkurranse – fastpris.
 • Lukket konkurranse – pris per deltaker.

Du kan velge den prismodellen som passer deg best. Her følger en liten forklaring til de forskjellige prismodellene.

Åpen konkurranse – deltakerbetalt

Når du skal arrangere en åpen konkurranse, altså en konkurranse som er tilgjengelig for alle som ønsker å delta, kan du velge å gjøre det slik at hver enkelt deltaker må betale en deltakeravgift for å bli med. Hvor mye deltakeravgiften skal være avgjør du helt selv, men Trimpoeng tar 25 kroner eks. mva. per deltaker som melder seg på. Dette faktureres etter at konkurransen er avsluttet eller underveis i konkurransen dersom det er en konkurranse med lang varighet.

Denne modellen passer veldig godt for deg som ønsker å kunne tilby Trimpoeng samtidig som du kan få dekket kostnadene dine.

Det er også en fast etableringsavgift på denne prismodellen. Denne dekker bistand til oppsett av konkurransen og support.

Åpen konkurranse – fastpris

Dersom du ønsker at deltakelse i konkurransen din skal være gratis for hver enkelt deltaker samtidig som du vil at konkurransen skal være tilgjengelig for alle, da er dette modellen for deg.

Denne modellen består av en fast etableringsavgift som dekker bistand til oppsett av konkurransen og inntil 300 deltakere over en periode på fire måneder. Det er mulig å arrangere en konkurranse med lengre varighet eller med flere deltakere mot et påslag i prisen.

Lukket konkurranse – pris per deltaker

Noen ganger ønsker man å arrangere en lukket konkurranse som kun er tilgjengelig for utvalgte deltakere. Et eksempel på dette er interne bedriftskonkurranser. Med denne prismodellen er konkurransen din kun tilgjengelig for dem som har en konkurransekode. Du betaler en fast etableringsavgift og en fast sum per deltaker som er med i konkurransen.

Kom i gang

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller ønsker å komme i gang med en Trimpoeng-konkurranse i ditt nærmlijø..