Folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll (tv) og Banksjef i SpareBank1 SMN Eivind Langseth.
Folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll (tv) og Banksjef i SpareBank1 SMN Eivind Langseth.

Trimpoengkonkurransen som gir tilbake til lokalsamfunnet!

I Røros kommune gir innbyggernes iver etter å gå på tur penger i kassa til kommunens 3 skoler. Hvis de når neste mål om 15000 turer, blir det penger på barnehagene også!

Sven Martin Olsen

Sven Martin Olsen

2 minutter

Penger til barn og unge

Røros kommune hadde lyst å sette ekstra fokus på folkehelse og fikk med seg SpareBank1 SMN på et kreativt prosjekt.

Det var folkehelsekoordinator Frode Bukkvoll som i samarbeid med Eivind Langseth i SpareBank1 SMN fant ut at de skulle opprette en Trimpoengkonkurranse for hele kommunen. Konkurransen heter Sofakampen Røros kommune.

SpareBank1 sa at dersom det ble gått like mange turer som det er innbyggere i kommunen (5600), skulle banken donere 10.000 kr til hver av de tre skolene i kommunen. Pengene skulle øremerkes aktivitetstiltak i skolegården. Konkurransen startet 1.juni, og allerede i midten av juli hadde ivrige deltakerne gått 5600 turer og sikret penger til skolene. SpareBank1 lot seg imponere og sa at dersom det blir gått 15000 turer innen konkurransens slutt den 30.september, skal kommunens barnehager få 5000 kr hver. Så langt ligger de meget godt an til å klare dette målet også

Folkehelsen står i fokus

Folkehelsekoordinator Bukkvoll var spent på hvordan innbyggerne ville ta i mot en slik konkurranse. Han synes det er veldig gledelig at ca 750 rørosinger har gått over 12000 turer så langt. "I samarbeid med SpareBank1 SMN ville vi sette et ekstra fokus på folkehelse i år. Målet var å få flest mulig opp av sofaen og ut på tur!" Det har de virkelig lykkes med! Antallet deltakere sier jo sitt, men tilbakemeldingene som kommer inn vitner om at folk er fornøyde. "Folk er fornøyde med at vi har stor variasjon i turene våre. Mange korte og tilgjengelige turer, men også lengre turer for de som vil det" sier Bukkvoll. Deltakerne har også mulighet til å komme med forslag til turer underveis.

SpareBank1 SMN støtter viktige prosjekter

Banksjef i SpareBank1 SMN Eivind Langseth, er meget godt fornøyd med responsen de har fått på denne aksjonen. "I år har vi valgt å sette fokus på folkehelse i de prosjektene vi støtter, og derfor var denne Trimpoengkonkurransen til Røros kommune midt i blinken!" Han er også meget godt fornøyd med at man treffer mange med en slik aksjon: "Vi får mange opp av sofaen og ut på korte og lange turer, i tillegg vil de midlene vi gir til skolene og barnehagene bli brukt til å aktivisere barne og unge enda mer."

Sven Martin Olsen

Sven Martin Olsen

Daglig leder · Trimpoeng