Ski på topp i Salten!

Vinterkonkurransen "Ski på topp Salten" er Bedriftsidrettens første topptur-konkurranse som arrangeres uten turkasser.

Kim Grytøyr

Kim Grytøyr

1 minutt

Vinterkonkurranse med Bedriftsidretten

Vinterkonkurransen "Ski på topp Salten" er Bedriftsidrettens første topptur-konkurranse som arrangeres uten turkasser.

Bedriftsidretten i Nordland har nettopp satt i gang en vinterlig topptur-konkurranse i Saltenområdet i Nordland. Det er lagt inn 30 uteposter i konkurransen, og de aller fleste er lagt til steder med tilknytning til skiløyper i Saltenområdet i Nordland fylke. Vi ønsker lykke til med konkurransen og ønsker god tur til alle deltakerne.

Senere i vår kommer resten av Bedriftsidretten i Norge med. Vi holder på å utvikle en egen versjon av Trimpoeng for Bedriftsidretten i Norge. Følg med :-)

Kim Grytøyr

Kim Grytøyr