Foto: Nasjonalparkriket Reiseliv
Foto: Nasjonalparkriket Reiseliv

Fjellbygda Lesja!

I den vakre fjellbygda i Innlandet ligger alt til rette for fantastiske turer! Med Trimpoeng har enda flere kommet seg ut for å nyte den vakre naturen bygda kan by på.

Sven Martin Olsen

Sven Martin Olsen

1 minutt

Lesja kommune har valgt å gå for en ny Trimpoeng-konkurranse i 2020. Interessen for fjorårets Trimpoeng var veldig bra og engasjementet stort. Tilbakemeldinger fra deltakerne er positive og de virker å være samstemte i å ønske en videreføring av aktivitetstilbudet. Mange sier de fant en ny og morsom motivasjon for å komme seg ut på tur. Og når Lesja sin ordfører framsnakker Trimpoeng og ser helsegevinsten i hver meter som ble gått hos innbyggerne i fjor sommer, så har kommunen funnet midler til å opprettholde tilbudet ett år til.

I Lesja er det et stort nettverk av godt tilrettelagte vandre- og sykkelstier så vel som skiløyper om vinteren. Både innenbygdsboende og hyttebefolkning er flinke til å bruke naturen til å komme seg ut på tur og i aktivitet. I en årrekke har det blitt arrangert turmålaksjoner der trimkasser er plassert ut på ulike turmål. Med uvurderlig innsats fra grendelagene til å sette ut kasser og følge de opp, så har dette fungert fint. Med nedgang i aktivitetsnivået på trimkassene de siste åra, bestemte vi oss for å prøve Trimpoeng i tillegg til de vanlige turkassene. Trimpoeng er tidssparende og enkelt å administrere for en person. Og på én sommer viser statistikken stor aktivitetsøkning til trimkassene, så vel som den formidable oppslutningen rundt Trimpoeng.

Som ekstra motivasjonsfaktor for turmålaksjonen, både trimkasser og Trimpoeng, var det ordnet med noen premier. I Trimpoeng-konkurransen hadde vi trekning av "Storsankeren" – med flest poeng, "Durasellen" – med flest innsjekk og "Turjegeren" med flest turmål besøkt.

Vi håper turaktiviteten i Lesja blir like god sommeren 2020!

Takket vere appen og kartet, så har eg sett mange nye fantastiske plassar i Lesja!

Anne Kari Espeseth Gammeltorp
Sven Martin Olsen

Sven Martin Olsen

Daglig leder · Trimpoeng