Økonomisk støtte- folkehelsemidler


Søk om støtte!
Noen idrettslag trenger kanskje litt støtte for å kunne starte en trimpoengkonkurranse. Da er det mulig å hente inn sponsorer for å få startet opp en konkurranse. En annen mulighet er å søke om tilskudd. Her er kanskje folkehelsemidler det som er mest aktuelt å søke på. Det lyses ut midler til folkehelsetiltak i mange fylker og kommuner. Det kan være veldig forskjellig når på året det er søknadsfrist på dette. Nederst på denne siden har vi laget en oversikt med linker til mange av områdene det lyses ut midler. Ta en titt og se om det er noen av stedene ditt idrettslag kan søke! Vi har lagt ut til fylkeskommunesidene, men det finnes mange kommuner du kan søke direkte til.

Her er en oversikt over punkter som kan være lurt å ha med i en søknad om å få midler til en trimpoengkonkurranse:

Folkehelse
I en slik søknad er det selvfølgelig viktig å fokusere på folkehelse. Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Det er viktig med gode tiltak for å bedre folkehelsen. En turkonkurranse vil derfor være midt i blinken for å sette fokus på å være i fysisk aktivitet. Man kan velge å gå de turene som passer for hver enkelt; om du er nybegynner eller løper maraton!

Omfang
Det er viktig at man får fram omfanget av en slik konkurranse. Man kan potensielt nå ut til veldig mange, og alle aldersgrupper i befolkningen kan være med. Det er en del som faller utenfor organisert idrett. De ønsker ikke å spille fotball eller gå på ski. Det er da fort gjort at de blir sittende hjemme som inaktive. Da kan en turkonkurranse være med å skape en aktivitet ALLE kan bli med på. Det kan bli en samlende aktivitet for ei bygd/ tettsted, men også for større byer.

Lavterskel
Dette er en form for konkurranse der du kan delta akkurat når du har tid, lyst og overskudd. Det gjør at alle kan være med. Man kan velge å sette opp korte og enkle turer, til de litt lengre turene. Det er viktig at alle føler at de kan delta, derfor må terskelen for å bli med være lav.

Psykisk helse
Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet vil bidra til bedre livskvalitet og bedre psykisk helse. I tillegg kan man ved å komme seg UT i frisk luft få fantastiske naturopplevelser!

Konkurranse
Veldig mange har et innebygd konkurranseinstinkt. Noen liker å konkurrere mot kollegaen eller naboen, mens andre vil konkurrere mot seg selv. Her legger du selv lista ift måten du vil konkurrere på. Mens noen har satt seg et mål om å klare 10 turer ila sesongen, har andre et mål om å klare 100. Noen blir helt hektet og higer etter å bli den som har flest turer i konkurransen. Vi er alle forskjellige, og her er det bare å sette seg egne mål. Om det er noen som blir helt bitt av basillen og går turer hver eneste dag, tør vi ihvertfall å påstå at det er en sunn form for galskap!

Motivasjon
Det å ha et mål er en stor motivasjon for de fleste. Bare det å komme seg over dørstokkmila er et mål for noen. I en trimpoengkonkurranse kan man variere stort i vanskelighetsgrad og lengde på turer. Man kan legge opp kjempekorte og nære turer som gjør at alle kan være med i en slik konkurranse. Når man kan begynne med å gå de korte turene, vil motivasjonen etterhvert øke for å komme seg ut og kanskje etterhvert gå litt lengre turer.


Gå inn på ditt område og opprett en søknad:

Her er noen fylkes/kommunesider der det kan være tilskuddsordninger å søke på:

Innlandet

Viken (Østfold)

Trøndelag

Nordland

Vestland

Møre og Romsdal

Trimpoeng

Last ned vår app til iPhone og Android

Tilgjengelig på App Store

google-play-badge.png#asset:1063