Trimpoeng AS er opprettet

Fra januar 2019 overføres Trimpoeng fra iBooking AS til eget selskap: Trimpoeng AS.

Formålet er å satse mye sterkere videre - både på produktutvikling og utbredelse av løsningen, nasjonalt og internasjonalt!
Fra 2019 blir alle nye avtaler skrevet mellom arrangør og Trimpoeng AS og fakturering vil skje fra Trimpoeng AS.
I overgangsfasen vil noen få allerede inngåtte avtaler mellom iBooking AS og arrangør bli fakturert fra Trimpoeng AS.

Ny bankonto til Trimpoeng AS er: 4750 70 11787
Organisasjonsnummer til Trimpoeng AS: 922 212 902

Trimpoeng

Last ned vår app til iPhone og Android

Tilgjengelig på App Store

google-play-badge.png#asset:1063