Trimpoeng for bedrifter

Med en intern bedriftskonkurranse kan du på en rimelig og enkel måte aktivisere dine ansatte.

Folkehelse i hvert skritt

ABC-metoden

En intern bedriftskonkurranse kan bidra til å bedre dine ansattes helse ved at den kan gjøre det enklere å oppfylle ABC-metoden:

Act – gjør noe aktivt.
Å gå korte så vel som lange turer er en aktivitet som er godt for både den fysiske og den psykiske helsen.
Belong – gjør noe sammen.
Å gå turer er en helt ypperlig fellesaktivitet som kan bidra til å øke følelsen av samhold og tilhørighet.
Commit – gjør noe meningsfullt.
Bidra med et lite beløp til et godt formål for hver innsjekking, så får plutselig turgåingen en ekstra dimensjon.

Dagens helseutfordringer

Det er ingen hemmelighet at dagens stillesittende jobber påvirker helsen vår i negativ retning, både fysisk og psykisk.

Sykefravær
6,71%
Er overvektige
50%+
Har psykiske plager
20%
Icon

Et bidrag til bedre helse

En intern bedriftskonkurranse kan være et godt bidrag til å bedre helsen og trivselen til dine ansatte.

  • Bedre helse

    Fysisk aktivitet er en av de viktigste faktorene for god fysisk og psykisk helse. Gjøres det også til noe morsomt senkes terskelen for å være i aktivitet betydelig.

  • Bedre samhold

    Turgåing er en aktivitet som kan bidra til at ansatte opplever bedre samhold og tilhørighet og er en ypperlig måte å tilbringe tid sammen på.

  • Bedre trivsel

    Det å være ute er positivt på alle mulige måter og kan bidra til bedre trivsel på jobb.

Statoils bedriftsidrettslag på Kårstø har høsten 2015 arrangert "Kårstø til topps" for sine ansatte med stor suksess! 91 deltakere sjekket inn hele 2557 ganger!

Statoil

Kom i gang nå

Kontakt oss for et godt tilbud på en intern bedriftskonkurranse for din bedrift.