Trimpoeng for bedrifter

Trimpoeng for bedrifter representerer et helt nytt tilbud for å skape økt fysisk aktivitet blant de ansatte. Konkurranser er alltid populære, og vårt system gir bedriftsidrettslag, HMS tjeneste og ledelse et supert verktøy for å skape aktivitet også blant de som ikke deltar i tradsisjonell bedriftsidrett. Trimpoeng Bedrift kan brukes til å arrangere lukkede bedriftsinterne aktivitetskonkurranser. Kostnadene er under kr 200,- per ansatt som deltar, noe som lett burde kunne forsvares i både store og små bedrifter.

Fordeler ved å bruke Trimpoeng

Friske medarbeidere er lønnsomme!

Både arbeidsgiver og arbeidstakere ønsker at arbeidsplassen tilbyr helsefremmende tiltak. Bedrifter som tør bruke ressurser på helse, har bedre forutsetning for lønnsomhet enn de som ikke gjør det.

Aktiverer ansatte på fritiden

Ved å bruke Trimpoeng gir du dine ansatte en inspirerende og helsefremnmende aktivitet de kan utøve på fritiden. Trimpoeng er perfekt også for familien til ansatte.

Trimpoeng motiverer!

Appen engasjerer og fører til økt aktivitet. Bedriftens egen konkurranseside gir til en hver tid rankingslister og informasjon om hvor mange poster hver enkelt har tatt. Kanskje kan avdelinger konkurrere mot hverandre?

Enkelt å administrere

Alt du trenger er litt lokalkunnskap og en PC: Utepostene plottes enkelt inn, ingen turkasser eller SMS koder. Alt er basert på pek-og-klikk direkte i nettleseren. Vi hjelper deg også i gang!

Områder

Prisene som oppgis i Pristabellen, gjelder for konkurranse i ett område. Da kan f.eks turmålene ligge i samme kommune som bedriften (+tilstøtende kommuner). Dersom de ansatte er spredd rundt på lokasjoner i flere områder av landet, ta kontakt med oss for tilbud. Da tar vi en vurdering ift antall områder og antall ansatte dette gjelder.Statoils bedriftsidretslag på Kårstø har høsten 2015 arrangert "Kårstø til topps" for sine ansatte med stor suksess! 91 deltakere sjekket inn hele 2557 ganger!

Statoil

Hvordan fungerer en konkurranse?

Hver konkurranse får en egen konkurranseside

Når du oppretter en konkurranse får du automatisk en konkurranse nettside. Her legger du inn konkurransevilkår og premier. Her finnes lister over deltakere og rangerer de etter poeng automatisk. Nettsiden vil også inneholde en liste over alle poster ute i naturen med kart. Vi hjelper deg gjerne med å opprette en konkurranse!

Se eksempel på hjemmeside her

Deltakerne bruker mobil-appen til alt!

Ansatte finner bedriftskonkurransen ved hjelp av en konkurransekode administrator distribuerer ut, og melder seg på. Deretter velger de en utepost de har lyst til å sjekke inn på og følger kartet på appen helt til de er ved posten. Så er det bare å sjekke inn. Poeng og post blir automatisk registrert på konkurransesiden.

Last ned appen

Enkelt administreringsverktøy

Administrator bruker nettleseren sin til å adminstrere konkurransen. Du kan enkelt legge inn og endre konkurranser når som helst. Innlegging og redigering av uteposter er også intuitivt og enkelt ved pek og klikk i kart. For å sette innsjekksradiusen for en utepost drar man bare sirkelen rundt til ønsket størrelse. Enkelt og greit!

Kontakt oss så hjelper vi deg i gang!

Trimpoeng

Last ned vår app til iPhone og Android

Tilgjengelig på App Store

google-play-badge.png#asset:1063